วัน วันพุธ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
     
     
     
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมาชิกรอบเดือนมิถุนายน 2563
รับสมาชิกรอบเดือนพฤษภาคม 2563
รับสมัครสมาชิกกองทุนรอบเดือนมีนาคม 2563
โปรชัวส์รับสมัครสมาชิกกองทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โบวชัวส์ประชาสัมพันธ์กองทุนปี2563 เดือน มกราคม
กรมธรรม์บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
โบรชัวร์ ประจำปี 2562
คณะกรรมการกองทุน
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
ข้อบังคับ
อ่านต่อ..
   ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
 • นายราชสัน ธิสุทอน
  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • น.ส.กัญญรัตน์ อุปสาร
  จนท.ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ยโสธร
 • นายสุชาติ ชนะมี
  สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ
 • น.ส.สุรีย์ มุ่งโลยกลาง
  ศูนย์ประสานงานฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
 • นายพงษ์พิสุทธิ์ เหลาลี
  จนท.ศูนย์ประสานงาน สอ.สธ.ศรีสะเกษ
 • นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
  จนท.ศูนย์ประสานงาน สอ.สธ.อำนาจเจริญ
 • นางสาวอารยา สิมาจารย์
  สอ.อนามัยสุรินทร์
 • น.ส.คนิตฐา. สุพรรณสาย
  สอ.รพ.อำนาจเจริญ
 • นส.สุริดา บุญครอง
  สอ.รพ.สุรินทร์
 • น.ส.สุดาวดี ศรีสมบัติ
  สอ.สธ.ร้อยเอ็ด
 
 
รายการผลการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน    กันยายน  พ.ศ.   2563
สมาชิกยกมา 7,242 ราย
สมัครเข้าใหม่ 0 ราย
ลาออก 15 ราย
เสียชีวิต 17 ราย
สมาชิกคงเหลือ 7,263 ราย
 
รายละเอียดศูนย์ประสานงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน    กันยายน  พ.ศ.   2563
ราย
     
     
     
 

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739