วัน จันทร์ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
     
     
     
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมธรรม์บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
โบรชัวร์ ประจำปี 2562
คณะกรรมการกองทุน
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
ข้อบังคับ
ระเบียบ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
อ่านต่อ..
   ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
 • นายราชสัน ธิสุทอน
  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • น.ส.กัญญรัตน์ อุปสาร
  จนท.ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ยโสธร
 • นายสุชาติ ชนะมี
  สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ
 • นายพงษ์พิสุทธิ์ เหลาลี
  จนท.ศูนย์ประสานงาน สอ.สธ.ศรีสะเกษ
 • นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
  จนท.ศูนย์ประสานงาน สอ.สธ.อำนาจเจริญ
 • นางสาวอารยา สิมาจารย์
  สอ.อนามัยสุรินทร์
 • น.ส.คนิตฐา. สุพรรณสาย
  สอ.รพ.อำนาจเจริญ
 • นส.สุริดา บุญครอง
  สอ.รพ.สุรินทร์
 • น.ส.สุดาวดี ศรีสมบัติ
  สอ.สธ.ร้อยเอ็ด
 
 
รายการผลการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน    ธันวาคม  พ.ศ.   2562
สมาชิกยกมา 6,217 ราย
สมัครเข้าใหม่ 56 ราย
ลาออก 9 ราย
เสียชีวิต 0 ราย
สมาชิกคงเหลือ 6,302 ราย
 
รายละเอียดศูนย์ประสานงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน    ธันวาคม  พ.ศ.   2562
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด 3 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 7 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 10 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด 13 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด 3 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 1 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาณี จำกัด 2 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 1 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำกัด 3 ราย
สหกรณ์ออมทรัยพ์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด 3 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด 1 ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 9 ราย
     
     
     
 

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739