วัน ศุกร์ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
     
     
     
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับ
ระเบียบ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
อ่านต่อ..
   ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
  • ราชสัน ธิสุทอน
    เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์
 
 
รายการผลการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน    สิงหาคม  พ.ศ.   2562
สมาชิกยกมา 5,394 ราย
สมัครเข้าใหม่ 193 ราย
ลาออก 0 ราย
เสียชีวิต 2 ราย
สมาชิกคงเหลือ 5,587 ราย
 
รายละเอียดศูนย์ประสานงาน
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำเดือน    สิงหาคม  พ.ศ.   2562
ราย
     
     
     
 

กองทุนสาธารณสุขภาคอิสาน 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739